culegerea și diseminare datelor legate de tendințele economce din Romănia și Ungaria, prezentarea oportunităților economice pentru potențiali investitori din cele două țări

Su   cesul meu în afaceri

inițierea și susținere realizării unor proiecte bilaterale, sau multilaterale bazate pe fonduri europene, ceea ce poate fi în folos la dezvoltarea relațiilor internaționale a firmelor din sectoarele inovative, sau calsice dar cu o perspectivă de dezvoltarea pozitivă.

reprezentarea unor companii, sau organizarea unor misiuni economice la târguri și expoziții

diseminarea informațiilor legate de cursuri de formare profesională, inițierea acestor cursuri de formare

căutarea oportunităților de investiții, afaceri, sau proiecte disponibile

organizarea unor evenimente de informare, sau participarea la acestea în concordanță cu obiectivele KARPATIA

dezvoltarea relațiilor economice între firmele române și maghiare

inițierea rezolvării pe cale ameabilă a divergențelor apărute între interesele parteneri dei cele două țări: România și Ungaria

apărarea intereselor - conform legislației în vigoare - ai membrilor camerei în fața autorităților din România, sau Ungaria

inițiative legate de cooperarea cercurilor economice din România și Ungaria

diseminare informații economice, consultanță în afaceri, realizarea unor studii și cercetări de piață

Servicii oferite