Please reload

Recent Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Featured Posts

(HU) Memorandum Bihar megye fejlődéséért

2017/06/27

A Vállalkozói Szervezetek Fórumának első nagyszabású megvalósítása Bihar megye és Nagyvárad fenntartható fejlődését próbálja elősegíteni, összehangolva a megyében működő adminisztratív, gazdasági, oktatási, kulturális és szociális intézményeinek fő célkitűzéseit. Mindez egy “Memorandum Bihar Megyéért” című dokumentumban lett összegezve és került aláírásra 2017 június 16-án több mint ötven szervezet, magánszemély, illetve hatóság által. Az aláírók között szerepel a Kárpátia Magyar-Román Kereskedelmi és Iparkamara is. A dokumentum  általános, a társadalom összességére hatással levő fejlesztési irányokat határoz meg, de néhány konkrét fejlesztési javaslatot tartalmaz a gazdasági, oktatási, sport és infrastruktúra fejlesztésére vonatkozóan.

 

A memorandum bevezetőjében az aláírók leszögezik, hogy támogatják a megye közép-

és hosszútávú Fejlődéséhez hozzájáruló célkitűzések mielőbbi megvalósítását, majd a dokumentum tíz pontba csoportosítva felsorolja ezeket a célokat: kultúra, oktatás, egyházak, egészségügy, közúti infrastruktúra, turizmus, ipar és energiahatékonyság, mezőgazdaság, vállalkozói közeg, sport. Ezek közül kiemelendő a kultúra területén a memorandumban megfogalmazott két célkitűzés: az egyik évente egy országos vagy európai jelentőségű kulturális rendezvény megszervezése a megyében, a másik a megye kulturális potenciáljának kiaknázása a többnyelvűségre, a többnemzetiségre és multikonfesszionális közegre alapozva.

 

A közúti infrastruktúra alpont listájában szerepel célkitűzésként a megyében lévő városok körgyűrűinek a megépítése, a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal villamosítása, egy Nagyvárad-Debrecen gyorsforgalmi út építése, az észak-erdélyi autópálya építésének folytatása, illetve befejezése a Bors-Kolozsvár szakaszon stb. A gazdaság fejlesztésére vontakozóan kitér a duális képzés bevezetésére, ipari parkok kialakítására a megye kisebb városaiban: Belényesben, Székelyhídon, Mezőtelegden. Az aláírók szerint a turizmus fejlesztésében a fürdőturizmus és ökoturizmus mellett hangsúlyozni kell a kulturális turisztikai irányokat is. Egy, a Királyerdő és Bihar hegységen átvezető új főút megépítése a közlekedési útvonalak racionális fejlesztése mellett a turizmus fellendülését is maga után vonzhatja.

 

A mezőgazdaság fejlődését az aláírók szövetkezetekbe tömörült gazdák együttműködésében, valamint a szőlészet és gyümölcskertészet újraélénkítésében látják.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
Please reload

Search By Tags
Please reload

Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

A honlap létrehozását támogatta:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt

Realizarea site-lui susținută de:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt