(HU) Megalakult a Bihar megyei Vállalkozói Szervezetek Fóruma


2017 január 19-én került sor a Bihar megyei gazdasági szervezetek és szakmai szövetségek együttműködési protokollumának aláírására, melynek tagja lett a Kárpátia is.


Néhány hónapos előkészítő munka után, január 19-én tető alá került a Bihar megyei gazdaságélénkítő szervezetek és szakmai szövetségek együttműködését megalapozó partneri megállapodás. A Vállalkozói Szervezetek Fóruma (FOP -Forul Organizatiilor Patronale) egy jogi személyiség nélküli együttműködési protokollum, ami Nagyvárad és Bihar megye gazdasági fejlődését hivatott elősegiteni.


A protokollumot aláíró szervezetek: Bihar Megyei Vállalkozók Szövetsége, Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nagyváradi Kis és Középvállalatok Tanácsa, Zepher Klaszter Egyesület, Bihar Megyei Gyógyszerészek Szövetsége, a Kárpátia Magyar Román Kereskedelmi és Iparkamara Egyesület, a Nemzeti Kreskedőház Nagyvárad-i irodája Romániai Fogászok és Fogtechnikusok Országos kamarájának Körösvidéki Szervezete, a Bihar Megyei Állattartók Szövetsége, Bihar Megyei Orvosok Kamarája.


Az együttműködési protokollum a következő pontokat tartalmazza: olyan irányvonalak meghatározása, amelyek mentén a szervezetek hatékonyan tudják segíteni Bihar megyei kis és középvállalatokat, információk kölcsönös közvetítése minden olyan rendezvényről, amely a bihari gazdasági közösség hasznára válhat, egy képviselő megjelölése a vállalkozói szférából, amelyik részt vesz a Helyi Tanács és a Megyei Tanács ülésein, amelyik a gazdasági szférát érintő kérdéseket tárgyal, közös regionális szintű rendezvények szervezése, mely hozzájárul a vállalkozói szféra hatékony fejlődéséhez, rendszeres (negyedévenkénti) találkozók szervezése az aktuális kérdések megvitatása érdekében.


Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Kövess minket!
Recent Posts