(HU) Megalakult a Bihar megyei Vállalkozói Szervezetek Fóruma


2017 január 19-én került sor a Bihar megyei gazdasági szervezetek és szakmai szövetségek együttműködési protokollumának aláírására, melynek tagja lett a Kárpátia is.


Néhány hónapos előkészítő munka után, január 19-én tető alá került a Bihar megyei gazdaságélénkítő szervezetek és szakmai szövetségek együttműködését megalapozó partneri megállapodás. A Vállalkozói Szervezetek Fóruma (FOP -Forul Organizatiilor Patronale) egy jogi személyiség nélküli együttműködési protokollum, ami Nagyvárad és Bihar megye gazdasági fejlődését hivatott elősegiteni.


A protokollumot aláíró szervezetek: Bihar Megyei Vállalkozók Szövetsége, Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nagyváradi Kis és Középvállalatok Tanácsa, Zepher Klaszter Egyesület, Bihar Megyei Gyógyszerészek Szövetsége, a Kárpátia Magyar Román Kereskedelmi és Iparkamara Egyesület, a Nemzeti Kreskedőház Nagyvárad-i irodája Romániai Fogászok és Fogtechnikusok Országos kamarájának Körösvidéki Szervezete, a Bihar Megyei Állattartók Szövetsége, Bihar Megyei Orvosok Kamarája.


Az együttműködési protokollum a következő pontokat tartalmazza: olyan irányvonalak meghatározása, amelyek mentén a szervezetek hatékonyan tudják segíteni Bihar megyei kis és középvállalatokat, információk kölcsönös közvetítése minden olyan rendezvényről, amely a bihari gazdasági közösség hasznára válhat, egy képviselő megjelölése a vállalkozói szférából, amelyik részt vesz a Helyi Tanács és a Megyei Tanács ülésein, amelyik a gazdasági szférát érintő kérdéseket tárgyal, közös regionális szintű rendezvények szervezése, mely hozzájárul a vállalkozói szféra hatékony fejlődéséhez, rendszeres (negyedévenkénti) találkozók szervezése az aktuális kérdések megvitatása érdekében.


Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Kövess minket!
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

A honlap létrehozását támogatta:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt

Realizarea site-lui susținută de:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt