ontact

A bilaterális kamarák jelenlétének fontossága növekvő tendenciát mutat manapság, munkánk több szempontból is elengedhetetlennek bizonyul a gazdasági élet szinterén. Nagy szerepet játszunk a gazdaság mozgósitásában sajátos szolgáltatásainkkal, specifikus tanácsadásainkkal. Munkánkat tekintve a folytonos feladatkörök bővülése jellemzi, a vállalatok egyedi ingényeinek gyarapodásával.

A Kárpátia Magyar Román Kereskedelmi és Iparkamara létrejöttét olyan általános célok határozzák meg, mint a diverzifikált társadalmi-gazdasági fejlődésnek elősegitése, a gazdasági növekedés és a társadalmi fejlesztés regionális és nemzetközi szinten. 

 

Kamaránk szolgáltatásai ráhangolódtak a velünk párhuzamosan működő vállalatok szükségleteire és keresleteire, s nem utolsó sorban pedig a világpiaci hálózat megismertetésére, és az ehhez kapcsolódó vállalati versenyképesség javítására. A kamarai összejövetelek ezáltal is hangsúlyossá válnak, hiszen azok nem csupán az üzleti kapcsolatok kiépitésében játszanak nagy szerepet, hanem olyan információs csomagok átadásában, amelyek a vállalatok sikerteljes jövőképének kialakitásában segédkeznek. Rendezvényeinkről, összejöveteleinkről bővebben AICI olvashat.

 

A kamara célja a nemzetközi szinten versenyképes piacgazdaság fejlődésének az elősegitése, ami a glokalizációs gondolkodásmódra alapozva tisztában van a globalizáció természetes térhóditásával, viszont azzal is, hogy ez az előrelépés csakis a lokális perspektivák, a lokális inyencségek hangsúlyozásával valósulhat meg.

 

A golbalizáció és ennek természetes velejárói nélkül nem beszélhetünk nemzetközi gazdaságpolitikáról, viszont a kamara elsődleges a helyi piacgazdaság növekedésére törekszik folytonosan figyelve a nemzetközi tendenciákra is.

 

Emellett a kamara törekvései rálátást nyújtanak arra a tényre is, miszerint a gazdaság globalizálódása nem csak pozitívumokat  vonz maga után, hanem egyben új veszedelmekkel is jár. Éppen emiatt, a Kárpátia Magyar-Román Kereskedelmi és Iparkamara szolgáltatásai kifejezetten a helyi gazdaságra jellemző gazdasági ágazatok, ipari produktumok oltalmazására törekszenek.

A nemzetközi gazdasági kapcsolatok kiépítése mérvadó a Kamara munkájában, ez a kiállításokon, vásárokon, nemzetközi konferenciákon való részvételi hozzájárulással, valamint a piackutatásokról szóló szakmai kiadványokon keresztül valósul meg. Ezeken az eseményen, rendezvényeken való részvétel nagymértékben hozzájárul a vállalatok korszerüsítéséhez, gazdasági versenyképességük javításához, valamint, nem utolsó sorban, az üzleti kapcsolatok építéséhez.

Mesajul Dvs. a fost timis cu succes